Våra fastigheter

Serena äger ett 40-tal handelsplatser och handelsfastigheter i Sverige och Finland om totalt 400 000 kvm. Serena har ett långsiktigt ägarperspektiv och arbetar aktivt med att utveckla såväl nya som befintliga handelsplatser.