SERENA PROPERTIES VITALISERAR HANDELSPLATSEN KAAKKURINKULMAN KAUPPAKESKUS I ULEÅBORG

2017/02/10

Serena Properties kommer att under 2017 utveckla handelsplatsen Kaakkurinkulman Kauppakeskus i Uleåborg. Projektet omfattar ombyggnation samt etablering av en rad nya starka varumärken som tillsammans ytterligare skall stärka Kaakkurin som handelsdestination.

Fastigheten är fullt uthyrd redan innan projektet påbörjats. Två nya koncept, Tokmanni och JYSK, öppnar under hösten. Samtidigt kommer Verkkokauppa.com att utvidga sin butik i fastigheten. Tidigare har Power öppnat sitt nya koncept i fastigheten.

”Vi tror väldigt mycket på Kaakkurinkulman Kauppakeskus och att handelsplatsen har en potential att bli betydligt starkare än vad den är idag, vilket bland annat bevisats av att vi både lyckats attrahera nya starka varumärken samtidigt som vi har haft förmånen att behålla befintliga starka aktörer.” säger Marc von Melen, VD för Serena Properties.

Förutom att skapa fler arbetstillfällen, kommer projektet medföra förbättrad service till kunderna genom laddningsstationer för elbilar och expanderad cykelparkering. Projektet kommer att påbörjas under våren 2017 och pågå till hösten 2017, butikerna kommer att ha öppet under projektet och nya butiker öppnar allt eftersom projektet blir klart.

Arrow Alla nyheter