SERENA PROPERTIES TILLTRÄDER FASTIGHETSPORTFÖLJ OCH FORTSÄTTER ATT UTVÄRDERA FÖRVÄRVSMÖJLIGHETER

2016/02/01

Serena Properties AB tillträdde den 27 januari en fastighetsportfölje bestående av 22 handelsfastigheter i Finland, tidigare ägda av pensionsförsäkringsbolaget Varma. Förvärvet offentliggjordes 20 november 2015 och köpeskillingen för 100 % av bolaget uppgår till 191,5 MEUR.

Serena Properties är specialiserat inom handelsfastigheter i Norden. Den finska portföljen är både väldiversifierad och har långa hyresavtal med högpresterande handelsaktörer inom såväl dagligvaruhandel som sällanköpshandel.

”Den initiala portföljen är stabil med tydlig utvecklingspotential och utgör en bra plattform för att fortsätta växa Serena Properties. Vi utvärderar kontinuerligt nya affärsmöjligheter för bolaget både i Finland och övriga Norden.” säger Marc von Melen, VD för Serena Properties.

Redito förvaltar bolaget och har tillsatt ett nordiskt team med fokus på såväl förvaltning och förädling av den befintliga fastighetsportföljen som att utvärdera nya förvärvsmöjligheter.

Arrow Alla nyheter