Om Serena

Serena är ett fastighetsbolag under ständig utveckling med attraktiva handelsfastigheter i Sverige och Finland. Med ett långsiktigt perspektiv i grunden förvaltar och utvecklar vi varje handelsplats utifrån dess förutsättningar med framtida förändringar i omgivningen i åtanke.

Som fastighetsägare strävar vi efter att ha nära relationer till våra hyresgäster och möta både möjligheter och utmaningar gemensamt. Genom en aktiv förvaltning och lokal närvaro skapar vi trygga band och en öppen dialog som syftar till att i möjligaste mån tillgodose våra hyresgästers nuvarande och framtida behov.

Våra fastigheter

Serena äger ett 40-tal handelsplatser och handelsfastigheter i Sverige och Finland om totalt 400 000 kvm. Serena har ett långsiktigt ägarperspektiv och arbetar aktivt med att utveckla såväl nya som befintliga handelsplatser. Bland det större fastighetsinvesteringarna som Serena har finns bland annat Västberga Handel (Stockholm), Moraberg Handelsplats (Södertälje), Jägersro Center (Malmö) Lempola Retail Park (Lohja) och Kaakkurinkulman Kaupakeskus (Oulu). Klicka här för att se en karta över våra fastigheter.

Fakta

Redito bildade Serena Properties AB 2015 och bolaget ägs idag av Fastighets AB Balder och Redito. Bolaget drivs och förvaltas av Redito.
Serena

Våra fastigheter

Serena äger idag över 40 handelsplatser i Sverige och Finland där vi aktiv arbetare med att utveckla erbjudandet och stärka platsen för såväl hyresgäst som konsument.

Läs mer