Lokalen ligger på övre våningen i Tumba Köpcentrum med ca 811 kvm vakant försäljningsyta.
Ytan är markerad som rosa på bifogad ritning.